Product Description

Filmul de faţă prezintă 53 de specii de animale din pădurile noastre, punând accent şi pe interrelaţiile complexe, nuanţate dintre aceste specii şi relaţia lor cu mediul. (39 min.)

Consultant ştiinţific: Dr. Ferenc Varga

Narator: Adriana Marian; Traducerea: Adriana Marian

Regizor - producător: Márta Szilágyi

Specii prezentate: râma, melcul de livadă, melcul golaş, Porcelio scaber, urechelniţa, cărăbuşul auriu, Necropus, gândacul de bălegar, furnica roşie de pădure, cărăbuşul, rădaşca, croitorul mare, cariul tipograf, gândacul pestriţ al cariului, viespele frunzei de stejar, adelgida molidului, Ichneumonide, Macrothylacia rubrii, omida păroasă a stejarului, Melanargia galathea, cotarul agrişului, fluturele Apollo, Issoria lathonia, Xylodrepa quadripunctata, Calosoma, vaca domnului, căpuşa, păianjenul cu cruce, brotăcelul, broasca roşie de pădure, năpârca, ciocănitoarea, scorţarul, piţigoiul, mierla neagră, piţigoiul caudat, silvia cu cap negru, filomela, ciuful de pădure, liliacul, şoarecele de pădure, jderul, veveriţa, ariciul, vulpea, mistreţul, căprioara, cerbul roşu.

bi_ro